Tomt- og boligutvikling

Gode Hjem AS

Vi er et lite uavhengig tomt- og boligutviklingsselskap hvor tomteeier er vår kunde og samarbeidspartner. Vi har etablert vår egen struktur og arbeidsmetoder basert på kunnskap og lang egenerfaring. Bygget på våre verdier og forståelse av behovene til tomteeiere, har vi gode løsninger for prosjektutvikling, prosjektgjennomføring, markedsføring og salg. En tomte-/grunneier vil raskt se at at samarbeid med Gode Hjem AS lønner seg.

Et bredt spekter av

kompetanseområder

For å gjøre en vellykket utvikling, krever det at man har rutiner og kontroll på en rekke områder. Det kreves nøye planlegging og erfaring.Gjør man for mange feil, kan man risikere å tape i stedet for å tjene penger. Ved et samarbeid med Gode Hjem AS tilegner man seg kompetansen man trenger.

Planlegging

Vi har kontrol på hva som skal gjøres, i hvilken rekkefølge, når og hvor lang tid det tar.

Juridiske forhold

Tomt- og boligutvikling berører et mylder av regelverk og juridiske spørsmål. Vi har erfaring, en fremgangsmåte og løsning for de aller fleste.

Budsjettering

Å sette i gang tomt- og boligutvikling uten et budsjett som er basert på faktisk tallgrunnlag, er. som å gå i ukjent terreng uten kart. Med Gode Hjem AS på laget, får du oversikten man trenger.

Prosjektutforming

At prosjektet utformes riktig i forhold til søknader, kostnader, salgbarhet osv. er helt essensielt. Dette klarer man sjelden å gjøre optimalt uten lang erfaring.

Kostnadskontroll

Kostandskontroll oppnås gjennom avtaleregulering og oppfølging,. Dette er et omårdet hvor mange svikter. Gode Hjem AS gir trygghet på dette området.

Aktørhåndtering

Dette er mye som skal koordineres, følges opp og komuniseres. Gode Hjem AS håndterer dette på en ryddig og proffesjonell måte.

Vi har erfaring og behersker relevante

systemer

Vi har lang erfaring med ulike webplatformer for smart og effektivt å håndtere alle de ulike oppgavene i et prosjekt. Dette gir blant annet kontroll, sporbarhet, rapporteringsmuligheter og nødvendig opplyllelse av lovpålagte plikter.

Vi har også erfaring med hva det er behov for i forhold til det enkelte prosjekt. Altså, vi vet når et system har en positiv nytteverdi i forhold til kostnadene og tidsbruk.

Flere trinn i

gjennomføringen

Å gå fra «råtomt» til et ferdig prosjekt, kan være mer tid- og ressurskrevende enn man tror. Det koster å bruke for lang tid eller feile. Ved å samarbeide medGode Hjem AS for man tilgang til kompentanse og erfaring. Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat, for å høre med om hvordan vi løser oppgaven og hva vi kan tilby.

Avtale

Vi gjør en analyse, ser prosjektprosessen, utarbeider en overordnet økonomisk modell, samtidig som vi ser på prosjektetrisiko og muligheter. Om analysen oppfyller våre styringskriterier og man blir enig med tomteiere, skriver vi en avtale.

Prosjektutvikling

På dette stadiet spisses prosjektet i forhold til bygningenskonstruksjon, samt innvendig og utvendig design. Vi etablerer nært samarbeid med relevante lokale myndigheter. Forslag vurderes internt for å sikre at prosjektet er i samsvar med aktuelle referanser og lønnsomhetskrav.

Markedsføring og salg

Prosjektmarkedsføring begynner allerede i prosjektutviklingsfasen. Vi kartlegger etterspørsel og de aktulle kunders – finner riktige målgrupp.  Digitale visualiseringer benyttes aktivt for godt å kunne formidle til potensielle kunder hvordan deres hjem vil se ut. Målet er å oppnå kjøpsbeslutninger før bygget er ferdig. Når vi har fått på plass tilstrekkelig antall potensielle kjøpere, starter vi produksjonen.

Prosjektgjennomføring

Som et lite og uavhengig selskap ser vi hele tiden på hva som finnes design- og produksjonskompetanse. Så lenge de vi jobber med holder seg konkurransedyktig fortsetter vi å bygge samarbeidet vårt med dem. Uavhengig av hvem vi benytter, har alle prosjekter en utpekt prosjektleder som kontinuerlig koordinerer og overvåker aktiviteter, tidsplaner og budsjetter. Prosjektlederen koordinerer og styrer også kontakter med myndigheter, leverandører og entreprenører.

Økonomi

Vi ordner med kostnadsdekning og finansiering.  Tomteeier holdes løpende oppdatert om relevante forhold og rapporterer på de økonomiske milepæler underveis. Når prosjektet er solgt eller andre avtalte oppgjørstidspunkter inntreffer gjennomføres økonomisk oppgjør med tomteeier.

Oppfølging

I tillegg til prosjektleder, vil Gode Hjem AS sørge at alle aktører og kjøpere eller potensielle kjøpere får tilfredstillende informasjon. Vi sørger for at overlevering skjer på en ryddig måte og finner løsninger på kjøperes eventuelle problemer. Her bygger vi også i stor grad på erfaring fra tidligere prosjekter.

Noen av våre prosjekter

Vi ser etter

samarbeidsavtaler

Vi er ønsker å inngå samarbeid med de som sitter på tomt eller et tomtefelt. Vi mener det sikrer at grunneiren for ta del i verdipotensialet. Ønskes et raskt og enkelt salg av en tomt eller et tomtefelt, gjør vi selvfølgelig det også. For grunneier kan det noen ganger være utfordrende å få en god salgsum ved selge «råtomter». Med vår bistand kan man heller selge en godt planlagt prosjekt som oppfyller alle markedsmessig parametere. Det øker muligheten for å få en mer riktig og bedre pris.

Menneskene

Hvem er vi?

Truls A. Werpen

Tidl. eiendomsmegler, Daglig leder

Truls er senior’n. Han har erfaring fra en rekke større prosjekter og trives best ute i «felten». Truls sitter med massse kunnskap og liker ha dialogen med både tomteeiere og utførende.

Fredrik B. Werpen

Jurist, prosjektutvikler

Fredrik har også opparbeidet seg mye erfaring i løpet 10 år med denne type prosjekter. Han har som regel fokus på system, rutiner, avtaleverk og tekniske plattformer.

950 10 000

Truls A. Werpen

928 87 020

Fredrik B. Werpen

Engene 18

3015, Drammen

Kontakt oss

Vi svarer gjerne på de fleste spørsmål eller tar et møte. Ring gjerne en av oss på et av numrene til venstre eller send oss en e-post ved bruke skjema under.

Jeg vil gjerne snakke om

Alle rettigheter Gode Hjem AS